Jan 17, 2014

Meya wa Bukoba atangaza kujiuzulu baada ya Ripoti ya CAG kusoma leo


madiwani wakiwa katika kikao
 

Taarifa ya Utoh
Waziri mkuu alituomba tufanye ukaguzi maalum,
Mwaka 2013 tulifika bukoba na kufanya kikao cha kwanza na wadau.
Katika kikao hicho nilitoa maombi ambayo mliyafuata nawashukuru,madiwani na wananchi walitusaidia sana

Natoa taadhari kwamba tulikuwa na adadi za rejea ambazo ndizo tulizofuata,tulipokea mombi ya wananchi wengi lakinio hayakuwepo katika adad za rejea,hatukuyafanyia kazi
Kilichobainika
Tunapohitaji maendeleo,tunafanya vitu kwa nia njema bila kufuata taratibu

Kuhusu uwekezaji wenye mashaka kwenye kituo cha kuosha magari,zabuni haikuwa shindanishi
ni kiyume na taratibu cha taribu anataja kifungu kilichokiukwa

Waliosaini ni Khamis Kaputa na Anatory Amani huku wakijua ilikuwa ni makosa kufanya hivyo bila idhjini ya kikao cha madiwani,pia kamupuni husika ya ASEC ilikuwa haijasajiliwa na BRELA. hailipi kodi TRA

2.Issue ya Viwanja
kati ya wananchi 800 waliotakiwa kugawiwa viwanja ni 300 waliogawawia kutokana na migogo ya viwanja kimila.

Manispaa ilingia makubaliano na UTT kupima viwanja elfu 5 kwa kugawana faida ya asilimia 50 kwa 50 baina ya UTT manispaa ilisainiwa na kaimu meya Ngalinda bila kupata idhini ya baraza la madiwani

Pia walikopa fedha kutoka UTT bila kupata ridhaa ya waziri mwenye thamana.

3.Issue ya matengenzo ya barabara mpya

Manispaa ya bukoba iliingia mkataba na mkandarsai aitwaye KAJUNA INVESTMENT mkataba ulikuwa wa sh 138 milioni alilipwa fedha za dharula amabzo hazikuwa na nyaraka hivyo malipo ya mkandarasi huyu yaliongezwea hadi kufikia sh sh 227 kwa kutumia barua iliyosainwa na tofauti na hali ya awali.haikuwapa idhini ya mkandarsi wa serikali na kinyume na kanuni za manunuzi ya umma.anasoma kifungu kilichokiukwa

4.issue ya Ujenzi wa soku kuu
Utaratibu wa kutaka kujenga soko kuu la bukoba haikupata idhini ya madiwani ya kumlipa mkandarasi mshauri OGM milioni 789 huku pia akawaita madiwani na kuwaeleza kuwa mkandarasi anahitaji jumla la milioni 590 . Mmojawapo wa madiwani mhg Lunagisa alikataa pale pale kwenye kikao.

5.Issue ya kuhamisha wafanyabisha wa bukoba
Mh Meya Anatory Aman aliomba mkopo kwa kazi hiyo bila kibali cha madiwani na mawaziri.mkopo huo hata hivyo haukupotikana

6.Mkandaasi wa OGM hakuwa kwenye orodha ya walioomba zabuni ya kufanya kazi ya ukandarasi ushauri wa kufanya kazi katika ujenzi wa soko kuu lakini alionekana kwenye rodha baada ya waliolipwa .Wakandarasi wote waliolipwa fedha hizo walikuwa hawalipi kodi TRA-hivyo TRA ina haki ya kuwadai hizo kodi.

7.Ujenzi wa stendi kuu ya bukoba
Mradi huu hakutengezwa kwenye gazeti la serikali lakini walipata mkandarasi na kumlipa fedha za kazi hiyo kinyume na taratibu za serikali.Gazeti lilotangaza tenda hiyo halikupatikana.pia timu ya ukaguzi ilitembelea eneo la kazi na kubaini kuwa mkandarasi alilipwa fedha nyingi tofauti na kazi aliyoifanya

9.Mradi wa maji
Kila kata iliyopangwa kuwekwa mradi wa maji ilitakiwa kuchangia asilimia 2 hivyo kata anakotoka meya ilitiumiza kigezo na kupata huduma hiyo.fedha za kata zilitolewa na meya kwa kata yake.hivyo kitendo cha kata ya meya kupata huduma hakuwa na tatizo.Tuhuma hizi kuwa meya alitoa huduma kwa kata yake ni uongo.

10.Issue ya uuzwaji viwanja vya wazi.
Mkataba wa kununua kiwanja kinacholalamikiwa hakufuata taratibu za ununuzi
Ni katika bweni la sekondari ya PEACE inayomilikiwa na Meya.Tunapendekeza kuundwa kwa trimu maalum kuchunguza tuhuma hizi kwani katika eneo hili hatukufikia mwisho


11.Ujenzi wa barabara kwa lami kwenye kata ya meya toafuti na fedha zilizoombwa
Manispaa iliomba milioni 30 kukarabati barabarab hiyo lakini TAMISEMI ilitao milioni 300 na walihoji TAMISEMI walisema hilo ni la kawaida hivyo tuhuma hizo ni UONGO

12.Mradi wa Ujenzi wa Bwawa
Hakuwahi kujadiliwa na baraza la madiwani,ulikuwa ni mradi wa wajanja tu

13.Issue ya wafanyabishara soko kuu kutolipa kodi
Manispaa Imekosa mapato sh milioni 256 zimepotea kutokana na chanzo hizo cha wafanyabishara wa soko kuu kutolipa kodi kutokana na mgogoro unaondelea

14.Issue ya matumizi ya gari Sm 4663
Gari hili limekuwa likiegeshwa kwa ofisi ya redio kasibante ya Kagasheki.kumbukumbu za TRA zinaonesha kuwa ni mali ya halmashauri lakini alipohojiwa Kagasheki alidai kuwa alinunua kwa fedha zake. Lakini halmshauri haina kumbukubu zozote juu ya gari hilo

Tunapendekeza lirejeshwe kwenye halmshauri kama ataona ni manufaa kwa wananchi lakini kama haitawezekana basi gari hilo libadilishiwe usajili hili lionekbnane ni la kiraia

15.Uteuzi wa wakala wenye upendeleo kwenye ushuru wa basi
Zabubi ya aliyepata rufaa ilitenguliwa kwani haikuwa imesajiliwa na mamlaka husika
Alibadilisha jina na kuomba tena kasha kupata,muombaji aliyeomba kwa tozo ya juu alinyimwa.

Manispaa ilifanya upendeleo na kukosa sh million 46 kwa mwaka
16:Issue ya posho kwa madiwani katika safari ya mafunzo nje ya wilaya.
Madiwani wawili walitakiwa kulipwa sh laki 4 kila mmoja kwa safari hawakusafiri lakini fedha hizo hazikurudishwa kwa manispaa na kukatiwa risiti,.hazionekani zilipo


17.Issue ya vibanda vya maduka
Ukaguzi hakudhibitisha kuwepo tatizo la katika dai hili kwani nyaraka zinaonesha kutokuwepo tatizo.bali inashauri kuwepo kwa mkanganyiko na wapangaji wake

18.Issue ya deni katika uwanja wa mpira kaitaba.
Uwanja ulikarabatiwa na kiwanda cha sukari kagera kwa madai ya kurejeshewa fedha zake.sehemu ya fedha hazijarudishwa.Tume inapendekeza kufanya muafaka na kiwanda au itafute fedha za kulipa deni

19.Kutowajibika ipasavyo kwa ukaguzi wa ndani.
Kipo kwa ajili ya kushauri na kuziba mianya ya matumizi mabaya ya fedha.
Aliyekuwepo amehojiwa juu ya miradi hiyo na kwamba halikuwa hajui lolote na hakuweza kumshauri mkurugenzi ipasavyo

20.Mteuzi katika bodi ya maji.upendeleo kwa mmoja wa madiwani
Waziri mwenye thamana aliteuwa


Hitimisho.
Hatukuweka chumvi,tuliyosema ndiyo ukweli tupu
Namshukuru waziri mkuu kwa kunipa kazi hii ya ukaguzi katika manispaa

Utaratibu wa uwasilisahji wa ripoti maalum tutaipeleka kwa aliyeomba ukaguzi huu.
ASANTENI NIMEMALIZA

Mwanry anaongea sasa
Kwa niaba ya waziri mkuu naomba nitoa taarifa hii kama ifuatavyo

Maelekezo ya waziri mkuu.
Makosa ya meya Anatory kufanya makubaliano bila idhini ya madiwani na taratibu za serikali basi ajipimemwenyewe na kujiuzuru kwa maslahi ya manispaa ya bukoba.

Akikataa basi madiwani wamuondoe


Watumishi wa manispaa wachukuliwe hatua
Bw Khamis Kaputa avuliwe madaraka
Mhandisi,mweka hazina nk wapoteze vyeoi vyao

Wakandarasi wote waliopata fedha bila taratibu wazirejeshwe.

AMEMALIZA

0 Weka maoni yako hapa:

Post a Comment

COMMENT HAPA